Domů » NAŠE SLUŽBY

SeneCura Rehabilitace Plzeň

Více radosti ze života


Lékaři SeneCura Rehabilitace Plzeň nabízí individuální přístup k pacientovi při bolestivých stavech nebo po úrazu. Každému pacientovi po specializovaném vyšetření představí možnosti řešení jejich problému a po domluvě vytvoří plán léčby na míru.

Pokud máte zájem o služby našeho rehabilitačního centra kontaktujte nás telefonicky +420 720 070 925 nebo e-mailem fyzio1.slovany@senecura.cz.

Níže naleznete ceník výkonů na vyžádání, který se vztahuje na pacienty bez předepsané zdravotní péče (pacienti bez FT poukazu), pacienty zdravotních pojišťoven, se kterými není uzavřena smlouva a pacientů ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou:

CENÍK VÝKONŮ NA VYŽÁDÁNÍ

 

  • Nabízíme komplexní přístup v rámci léčby bolestivých, poúrazových a pooperačních stavů s možností využití alternativních postupů.
  • Pacienty vyšetřujeme metodou myoskeletální – manuální medicíny. Dle individuálního nálezu stanovíme léčbu v rámci léčebné rehabilitace a fyzioterapie.
  • Možnost využití akupunktury, reflexní terapie, aplikace MD injekcí – GUNA a fyziologickou regulační medicínu jako placených procedur.
  • Využíváme metodu dynamické neuromuskulární stabilizace dle prof. Koláře, proprioceptivní neuromuskulární facilitace, metodu Klappova lezení, senzomotorické stimulace, cvičení dle SM systému dle Smíška.
  • U poúrazových stavů jsou v rámci rehabilitace k dispozici motodlahy pro kolenní a ramenní kloub. Klientům nabízíme také vířivou koupel.
  • Dále provádíme reflexní masáže, techniky měkkých tkání, mobilizační techniky páteře a periferních kloubů.

Naši fyzioterapeuti absolvovali kurzy:

Měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů – Bc. Vlasta Bezvodová
Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy – Bc. Vlasta Bezvodová
Léčba funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové – Bc. Vlasta Bezvodová
Manuální terapie podle Mojžíšové – PaedDr. Pavel Švejcar
Dynamická Neuromuskulární Stabilizace – DNS – prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace – PNF – Mgr. Jiřina Holubářová
Mobilizace – Mgr. Maja Špiritovič, PH.D.
Aplikace metody Rowithy Brunkow –  PhDr.Ingrid Palaščáková Špringerová, PhD.
Akrální koaktivační terapie – ACT – PhDr.Ingrid Palaščáková Špringerová, PhD
Senzomotorická stimulace a stabilizace postury – Bc. Vlasta Bezvodová

Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence – PhDr. Ingrid Palaščáková Špringerová, PhD.
Mulligan concept – Peter van Dalen
Manuální lymfodrenáž – Stanislav Flandera
Spirální stabilizace páteře – MUDr. Richard Smíšek
Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce – Jarmila Čápová
Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice – Dr. Petr Bitnar
Mobilizace v kontexu svalových řetězců – Dr. Petr Bitnar
Hluboký stabilizační systém páteře – Dr. Petr Bitnar
Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi -Dr. Petr BItnar
Komplexní terapie pletence ramenního – Dr. Petr Bitnar
Diagnostika a terapie závratí – doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Terapeutické využití Temtex tapu – MUDr. et Mgr. Robert Válka
Terapeutické využití Temtex tapu v lymfologii – MUDr. et Mgr. Robert Válka
Akupresura- prim. MUDr. Jiří Marek